Witam !

Witam na mojej stronie internetowej o Państwach UE. Ta strona nie jest dość długa, gdyż jest robiona na potrzebę dostania pozytywnej oceny z informatyki ale myślę, że przyda się też do nauki, ponieważ nie spotkałam jeszcze ucznia, który potrafiłby wymienić wszystkie państwa UE.

czwartek, 7 kwietnia 2011

Coś co może zainteresować.

 Zajrzyj koniecznie na "Twoja Europa". Znajdziesz tam wiele ciekawostek i informacji m.in. o historii powstania UE 
i prowadzonej polityce. Na portalu jest także zakładka dla studentów, poświęcona takim zagadnieniom, jak: uniwersytety
 i uczelnie w Europie, nauka języków, wymiana studencka, staże 
i praktyki za granicą, wolontariat oraz stypendia zagraniczne,
 z których mogą korzystać studenci.

środa, 6 kwietnia 2011

Unia Europejska? Co to?


 Dążenie europejskich narodów do posiadania całkowicie niezależnego państwa i działania zmierzające do zacieśniania więzi pomiędzy krajami doprowadziły m.in. do powstania Unii Europejskiej (UE). Aktualnie w jej skład  wchodzi 27 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
  Obecnie status kandydata posiadają: Turcja, Chorwacja, Islandia, Macedonia i Czarnogóra. Integracja państw Unii Europejskiej polega na współpracy krajów członkowskich  w ramach wspólnej polityki gospodarczej, zagranicznej oraz policyjno- sądowej. Wiele państw należących do UE posiada także wspólną walutę, czyli euro.
  Od 1979 roku gmach Parlamentu Europejskiego mieści się we Strasburgu. Parlament Europejski to jedna z najważniejszych instytucji  Unii Europejskiej.

Państwa kandydujące

Kraje oficjalnie uznane za kandydatów do Unii Europejskiej :
  • Chorwacja
  • Czarnogóra
  • Islandia
  • Macedonia 
  • Turcja